Norwegian Qwan Ki Do federation


Qwan Ki Do er i utgangspunktet en vietnamesisk/kinesisk kampkunst som har sitt utspring i Kung Fu. Den kan spore sine røtter tilbake til 2500 f.Kr, men ble først offesielt stiftet i Paris i 1981, av den nåværende stormesteren Pham Xuân Tong.

Qwan Ki Do er en meget allsidig kampkunst som inneholder teknikker fra flere forskjellige stilarter, og hvor det fokuseres på blant annet slagteknikker, spark, kast, selvforsvar, mønster, konkurransekamp, immobiliseringstekninker, kamp med tradisjonelle våpen, samt de særpregede saksesparkene. Qwan Ki Do ble stiftet av Vo Su David Lamignan Larsen i 1998, og han har også tidligere stiftet en NTNUi Qwan Ki Do-klubb i Trondhem. samt Stavanger Qwan Ki Do klubb. Klubbene har et sterkt samhold og samarbeid, og de arrangerer treningsleirer med blant annet våpenteknikker og mønster i felleskap.