Klubbmesterskap Danmark 2-4 juni 2017, Long Ho Qwan Ki Do(Odense Sports Centrum)

Adrrangementet er et lavterskel tilbud der det er inviterte gjester fra Norge, England og Belgia. Ikke noe fansy arrangement, men et opplegg der vi blir kjent og lærer litt om hvordan Continue ReadingKlubbmesterskap Danmark 2-4 juni 2017, Long Ho Qwan Ki Do(Odense Sports Centrum)