Internasjonal treningsleir Toulon, Frankrike med Thay Chuong Môn Pham Xuan Tong

Internasjonal Treningsleir med Thay Chuong Môn Pham Xuan Tong, Toulon, Frankrike (minimum 18 års grense + tillatelse av teknisk ansvarlig for å kunne delta).