Program Qwan Ki Do klubbmesterskap barn 18. Mars 2017


Velkommen til årets klubbmesterskap for barn!


09:00 Åpningsseremoni (noen ord fra teknisk ansvarlig og klubbleder)
09:30 Konkurranse Thao Quyên (mønster)
10:30 Konkurranse Giao Dao (kamp)
12:30 Medaljeutdeling
12:45 Avslutning (oppvisning)
13:00 Slutt(kan bli forsinkelser)

Det er påbudt med beskyttelsesutstyr. For de som enda ikke har fått kjøpt dette så har klubben noe utstyr for utlån. Tannbeskytter MÅ kjøpes av klubben før mesterskapet da dette må tilpasses hver enkelt. Deles ut på trening, og faktureres 130,-

Kategorier kamp og mønster (jenter og gutter)
1. 07 – 09 år
2. 10 – 12 år
3. 13 – 17 år
Sekretær vil på kampdagen trekke hvem som går kamp med hvem, og hvem som er på lag sammen.


Påmeldte:

Mønster 13+ gutter
Axel Petersen
Eline Vagle
Karianne Ha Myhre
Malin Skaar

Mønster 07 – 09 gutter
David Stangeland
Victor G. Velicescu
Endre Dunsæd
Torfinn Ha Myhre
Fredrik Bjorland
Johannes Khang Go
Max Mathillas
Thomas Rødder Vik

Mønster 10 – 12 gutter
Elias Hatleskog
Sander Vagle
Isak Stangeland
Trym Eritsland

Mønster 10 – 12 jenter
Michelle Grødem
Rebecca Simonsen


Kamp 13+ jenter
Eline Vagle
Karianne Ha Myhre
Malin Skaar

Kamp 07 – 09 gutter
David Stangeland
Victor G. Velicescu
Endre Dunsæd
Torfinn Ha Myhre
Fredrik Bjorland
Johannes Khang Go
Max Mathillas
Thomas Rødder Vik

Kamp 10 – 12 (13) gutter
Elias Hatleskog
Sander Vagle
Isak Stangeland
Trym Eritsland
Axel Petersen (13)

Kamp 10 – 12 jenter
Michelle Grødem
Rebecca Simonsen