Oppdatert Korona-veileder

Forrige uke ble det bekreftet at Fase 1 av gjenåpning av breddeidretten påbegynnes 12. oktober. Dette innebærer at utøvere under 26 år kan trene med kontakt. Som en følge av at Fase 1 nå innledes har Norges Kampsportforbund oppdatert sin korona-veileder. 

Endringene innebærer:

  1. Unntak fra 1-metersregelen gjelder for alle under 26 år (men ikke i konkurranseaktivitet).
  2. Personer med milde luftveissymptomer skal ikke møte til aktivitet.
  3. Trenere har lov til å demonstrere teknikker i undervisningssammenheng, men skal ellers holde 1-meters avstand så mye som mulig.
  4. Utøvere over 26 år har ikke unntak fra 1-metersregelen.
  5. Størrelsen på grupper som trener sammen er maksimalt 20 personer. Trener(e) kommer i tillegg.
  6. Utøvere mellom 20 og 26 år får ikke fritak fra 1-metersregelen i konkurranseaktivitet.
  7. Alle utøvere og trenere mellom 20 og 26 år er pålagt å gjennomføre idrettens smittevernkurs.

Du kan lese mer om den oppdaterte Korona-veilederen her:
Gjenåpning av breddeidretten: Fase 1 påbegynnes 12. oktober Forbund – Norges Kampsportforbund

Idrettens smittevernkurs kan gjennomføres her:
Ta Idrettens koronavettkurs (idrettsforbundet.no)