Norwegian Qwan Ki Do federation


….. ble stiftet i Norge i 1998 av Vo Su David Lamingnan Larsen (fjerde Dang, teknisk koordinator for Qwan Ki Do i Norge) som har mer enn 25 års erfaring innen denne kampkunsten. Dette er i dag en aktiv kampkunst gren med medlemmer og innstruktører på flere nivåer. Vi trener opp til fire ganger i uken, som fokuserer på forskjellige aspekter ved denne mangfoldige kampkunsten.

Dette er en kampkunst som passer for de aller fleste, uavhengig av tidligere treningsbakgrunn eller fysikk. Vårt mål er å utvilke oss som menneske. Medlemmene har forskjellige og individuelle målsetninger. Noen ønsker å bli best mulig i konkuransesammenheng, noen fokuserer på å holde seg i form, og andre har et ønske om å lære så mye som mulig innen Qwan Ki Do.