Thầy Chưởng Môn Pham Xuan Tong

Grunnlegger og stormester Pham Xuan Tong


Som barn i hans hjemland Viêt Nam, hadde PHÂM Xuan Tong æren av å være student av Stor MesterDai Su CHÂU QUAN KY. I nesten 15 år på kampkunst skolen VO DUONG HÔ HAC TRAO, utdypet PHÂM Xuan Tong hans kunnskap og beherskelse av diverse stiler fra Hakkas : Thiêu Lâm Nam Phai, Nga Mi Phai, og Châu Gia Duong Lang Phai (Kneler stil fra Châu’s familie). Han økte også kunnskapen innenfor Vitenamesiske Kamp Kunster som Vo Quang Binh, Vo Binh Dinh og Vo Bac Ninh. Unge PHÂM Xuan Tong ble også opplært av Onkelen hans PHAM TRU som igjen ble opplært av hans oldefar PHAN VAN MIÊNG, som var meget kjent på sluttan av  1800-tallet i byen Dông Hoi (Quang Binh Provins).

Etter sin ankomst til Frankrike i 1968, bidro Mester PHÂM Xuan Tong med å fremme vietnamesisk kampkunst blant andre forbund før han dedikerte seg selv til grunleggelsen av sin egen metode, QWAN KI DO. Metoden ble grunnlagt etter 25 års forskning og trening.

Bosatt i Frankrike var han klar over at hans avstand fra Viet Nam kunne utsette han for manglende fremgang i hans kampkunst. På grunn dette og hans lidenskap for forskning, sosialiserte han seg med andre mestere og eksperter i vietnamesiske stiler i Frankrike. Disse inkluderte Mester Trân Phuoc Tasteyre, Mester Nguyên Dân Phu og Mester Trân Minh Long. Sammen holdt de regelmessige seminarer hvor de utvekslet teknikker og trente sammen.

For hans personlige fremgang, studerte Mester PHÂM Xuan Tong manuskriptene og de personlige dokumentene som han hadde arvet fra Stor Mester CHAU Quan Ky.

Navnet QWAN KI DO ble først introdusert i 1981 av Mester PHÂM Xuan Tong. Det var på det tidspunktet en først la merke til en tredje påvirkning i kampkunsten, ”fransk kultur”. Faktisk ble nyere vestlige oppdagelser innen fysisk aktivitet, fysiologi og undervisning en del av hans metode.

Siden da jobbet Mester PHÂM Xuan Tong kontinuerlig med han personlige utvikling. Han klarte å gjenoppta kontakten med hans vietnamesiske elever som hadde søkt tilflukt i forskjellige land. Han fortsatte å gripe enhver mulighet til å forbedre seg i kampkunstene som Master Chau Quan Ky og hans oldefar PHAN Van Miêng hadde trent ham i.