Tâm Thê


tamthe_mtongTrening for kropp og sinn
Tâm eller Tâm Linh: mental/psykisk tilstand
Thê: Kroppen og kroppens energi

Alle asiatiske fysiske teknikker refererer til energi. Denne energien er en livskraft som er tilgjengelig i hver og en av oss. Livskraften kan utnyttes på forskjellige måter, men å kjenner hemmeligheten. Viten om og oppdagelsen av denne kraften, pluss evnen til å finne den fram og bruke den, er fellestrekk ved alle asiatiske fysiske disipliner.De som ikke har vokst opp med denne forståelsen av kroppen, kan bli rådville og ute av stand til å forstå dette konseptet når det blir tilbudt tam-the-2uten forklaringer. Finnes det en treningsform som kan gjøre oss oppmerksomme på denne kraften? Fra vi blir født blir alt lært gjennom konkrete erfaringer; levd og følt.Disse erfaringene kan deretter bli til abstrakt tenkning/forståelse. Et eksempel: Hvis vi står ved en peis det brenner godt i og blir varme, lærer vi hva som ligger i ordet ”varm”. Dette muliggjør abstrahert bruk av ordet, som i ”varm om hjertet”.  Den konkrete erfaringen gir forståelse av det abstrakte uttrykket.Det finnes en treningsteknikk basert på det samme prinsippet for å forstå, oppfatte og tilkalle livskraften. Denne metoden er i begynnelsen konkret, veldig fysisk og tar utgangspunkt i tidligere erfaringer. Den er også avhengig av mekanisk (muskulær) energi, som leder til et mer abstrakt konsept og mer subtile former for energi, som for eksempel mental energi og åndelig helbredende energi. Tâm Thê-trening tilbyr veiledning til eleven i dens utvikling gjennom denne tilnærmingen.