Historie


Qwan Ki Do er en syntese av fire kampkunstskoler fra Kina og Vietnam. Fra den kinesiske kulturarven har den inkorporert tre kampkunstskoler:m-tong2

  1. Shao LIN eller Thieu Lam, som oppstod med utgangspunkt i mange ulike teknikker, inkludert hoppspark-teknikker (haken NA-/ CAM NA-teknikker).
  2. WO MEI eller NGA MI, fra Emei Shan, som har bidratt med grappling- og projeksjonsteknikker, men også forskjellige dyre- og neveteknikker.
  3. Tang LANG LANG eller Duong, fra det sørlige Kina, typisk for Hakka ethny, er en teknikk basert på inntrykk av kneleren. Den er preget av raske angrep på overkroppen, med sikte på å treffe vitale steder, eller også sette ut ledd.

chauFra de vietnamesiske kampkunstskolene har Qwan Ki Do hentet de typiske flygende saks-teknikkene, så vel som friboksing.

I sin nåværende form er Qwan Ki Do et resultat av mer enn 25 års studier og forskning, gjennomført av den vietnamesisk kampkunsteksperten Pham Xuân Tong, som med dette fullbyrder Chau Quan Ky sin vilje.